แผ่นพับ Astera พุทธบูชา ภายใต้แนวคิด The Privilege of Luxuary Modern Living

  • ขนาดกางออก  66 x 18 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ  33 x 18 ซม.
  • กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 8 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้านทุกหน้า
  • สปอตยูวีที่รูปภาพ + ข้อความ + โลโก้ทุกหน้า
  • พับกลาง เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา 

แผ่นพับ Astera พุทธบูชา ภายใต้แนวคิด The Privilege of Luxuary Modern Living

ขนาดกางออก 66 x 18 ซม.

ขนาดสำเร็จ 33 x 18 ซม.

กระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม

พิมพ์ 4 สี 8 หน้า เคลือบลามิเนตด้านทุกหน้า

สปอตยูวีที่รูปภาพ + ข้อความ + โลโก้ทุกหน้า

พับกลาง เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา