แผ่นพับ  ขนาดMini ยีห้อ Bite Me ของผู้ประกอบการขนมข้าวกล้องอบกรอบ ออร์แกนิก

ลูกเล่น ตรงไดคัทและการพับ

  • ขนาดสำเร็จประมาณ 5x5 ซม.
  • ขนาดงานกางออกประมาณ 15x5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • ปั๊มไดคัท ตามแบบ
  • พับ 2 พับ 3 ตอน

แผ่นพับ ขนาดMini ยีห้อ Bite Me ของผู้ประกอบการขนมข้าวกล้องอบกรอบ ออร์แกนิก

ขนาดสำเร็จประมาณ 5x5 ซม.

ขนาดงานกางออกประมาณ 15x5 ซม. ปั๊มไดคัท ตามแบบ พับ 2 พับ 3 ตอน

กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า