นามบัตรซูพรีโม

บริษัท ซูพรีโม จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการตลาด ประกอบด้วย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย,

  Organizer จัดงาน Event ต่างๆ ,งานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ และงานผลิตสื่อโฆษณา

  • ขนาด 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ CX22 Diamond White 250 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ด้านหน้า
  •         3 สี 1 หน้า ด้านหลัง

บริษัท ซูพรีโม จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการตลาด ประกอบด้วย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โรงพิมพ์ พิมพ์นามบัตร

ขนาด 9 X 5.5 ซม. กระดาษ CX22 Diamond White 250 แกรม

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ด้านหน้า 3 สี 1 หน้า ด้านหลัง