บรรจุภัณฑ์คืออะไร

 

บรรจุภัณฑ์ เป็นเรื่องของศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยี่ เพื่อใช้ห่อหุ้มสินค้า หรือเพื่อปกป้องสินค้า ในระหว่างการจัดส่ง การจัดเก็บ การขาย และการใช้งาน ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ จะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ประเมินผล และผลิตตัวบรรจุภัณฑ์เอง หลายศาสตร์มองว่าบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging นั้นเป็นการผสมผสานกันของระบการเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง การเก็บรักษา การจัดการด้านโลจิสติกส์ การขาย และการใช้งาน ซึ่งต้องให้ประโยชน์ในด้านการป้องกัน การรักษา การจัดส่ง การให้ข้อมูล และสุดท้ายสำคัญสุดคือการขาย

ปกป้อง รักษา

หน้าที่แรกของบรรจุภัณฑ์คือการปกป้อง และรักษาสภาพของสินค้าด้านใน ให้คงสภาพและถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

จัดการและจัดส่ง

เพื่อให้ขบวนการในการดำเนินการเป็นไปได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ลดต้นทุน ตั้งแต่การจัดสินค้าเข้ากล่อง การจัดเก็บ และสะดวกในการจัดส่ง

เพื่อให้เกิดการขาย

หน้าที่สำคัญที่สุดของกล่องบรรจุภัณฑ์ คือการไปกระตุ้นต่อมความอยาก และเร่งปฏิกริยาในการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้สนใจตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้มีคุณค่า

ปิ๊งไอเดีย ให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเป็นบรรจุภัณฑ์

ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์คุณภาพ ให้กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ คุณจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและแบรนด์สินค้าของคุณกำลังได้รับการปกป้องจากทีมงานมืออาชีพ