กล่องกระดาษ 

โรงพิมพ์รับผลิตกล่องกระดาษ กล่องสินค้า และ วิธีการเลือกผลิตกล่องกระดาษ

ขนาดของสินค้า

วัดขนาดของสินค้าที่จะใส่ในกล่อง ขนาดที่แน่นอนจะช่วยทำให้สินค้าพอดีกับกล่อง และช่วยลดโอกาสที่สินค้าจะแตกหักได้

ต้นทุนต่ำกว่า

กล่องกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกล่องกระดาษแข็ง หรือกล่องลูกฟูก เพราะผลิตจากกระดาษเพียงชั้นเดียว

เทคนิคการพิมพ์

กล่องกระดาษสามารถนำมาใส่เทคนิคการพิมพ์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปั๊มนูน ปั๊มฟอลย์ เงาเฉพาะจุด เจาะช่องหน่าต่าง

ผลิตได้รวดเร็ว

กล่องกระดาษเป็นกล่องที่สามารถผลิตได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับกล่องประเภทอื่นๆ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กล่องกระดาษที่ผลิตจากปิ๊งไอเดีย จะเป็นกล่องกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ

สะดวกใช้งาน

กล่องกระดาษ จะช่วยลดขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บ เนื่องจากสามารถพับส่งแบบแบนได้