กล่องเจาะช่องหน้าต่าง สำหรับแสดงสินค้า ผลิตจากกระดาษจึงเลือกรูปแบบ กำหนดภาพ ขนาด ได้ตามที่ต้องการ ออกแบบให้เหมาะสม หรู หรา น่าซื้อ